Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí násilí páchané na seniorech
Název práce v češtině: Domácí násilí páchané na seniorech
Název v anglickém jazyce: Senior domestic violence
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Procházková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2008
Datum zadání: 07.02.2008
Datum a čas obhajoby: 17.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2008
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK