Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Židé za italského fašismu a osobnost Prima Leviho
Název práce v češtině: Židé za italského fašismu a osobnost Prima Leviho
Název v anglickém jazyce: The Jews during the italian fascism and the personality of Primo Levi
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: ThDr. Pavel Helan, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2008
Datum zadání: 07.02.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Oponenti: doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK