Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poradenství pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
Název práce v češtině: Poradenství pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
Název v anglickém jazyce: Consultancy for families with hearing impaired children
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2008
Datum zadání: 07.02.2008
Datum a čas obhajoby: 06.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2010
Oponenti: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK