Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kulturní fenomén tetování
Název práce v češtině: Kulturní fenomén tetování
Název v anglickém jazyce: Cultural phenomenon of tattoo
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2008
Datum zadání: 07.02.2008
Datum a čas obhajoby: 18.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2009
Oponenti: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK