Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hodnocení transkarbamu 12 a jeho nečistot pomocí HPLC s MS detekcí
Název práce v češtině: Hodnocení transkarbamu 12 a jeho nečistot pomocí HPLC s MS detekcí
Název v anglickém jazyce: Determination of Transkarbam 12 and Its Impurities Using HPLC Coupled with MS Detection
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslav Sochor, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Datum a čas obhajoby: 30.11.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK