Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Development of an LC-MS method for determination of new antimalarial drugs in biological matrices.
Název práce v češtině: Vývoj LC-MS metody pro stanovení nových antimalarik v biologickém materiálu
Název v anglickém jazyce: Development of an LC-MS method for determination of new antimalarial drugs in biological matrices.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2008
Datum zadání: 02.03.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK