Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava spastické horní končetiny pro nácvik grafomotoriky. U dětí školního věku.
Název práce v češtině: Příprava spastické horní končetiny pro nácvik grafomotoriky.
U dětí školního věku.
Název v anglickém jazyce: Preparation of a spastic arm for practice of grafomotorics.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Zuzana Dudakova
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2008
Datum zadání: 05.02.2008
Datum a čas obhajoby: 29.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce E (B01225)
Oponenti: Vendula Matolínová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK