Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny územního rozložení mlékárenského průmyslu v České republice
Název práce v češtině: Změny územního rozložení mlékárenského průmyslu v České republice
Název v anglickém jazyce: Changes in Teritorial Distribution of Dairy Farming in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2008
Datum zadání: 25.08.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2008
Oponenti: Mgr. Jiří Stockmann
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK