Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv imunologických faktorů na úspěšnost IVF/ET
Název práce v češtině: Vliv imunologických faktorů na úspěšnost IVF/ET
Název v anglickém jazyce: The role of immune system factors in IVF/ET success
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jindřich Madar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2008
Datum zadání: 03.09.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Anna Fišerová, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK