Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika multikulturalizmu v České republice a Nizozemí
Název práce v češtině: Problematika multikulturalizmu v České republice a Nizozemí
Název v anglickém jazyce: Problems of multiculturalism in the Czech republic and in the Netherlands
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2005
Datum zadání: 23.11.2005
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Oponenti: Mgr. Ladislava Marešová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK