Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj klíčových kompetencí jako možná forma prevence nezaměstnanosti žen po rodičovské dovolené
Název práce v češtině: Rozvoj klíčových kompetencí jako možná forma prevence nezaměstnanosti žen po rodičovské dovolené
Název v anglickém jazyce: Developing Key Competences as a Possible Way of Prevention from Unemployment of Women Coming Back from Maternity Leave
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2007
Datum zadání: 04.02.2007
Datum a čas obhajoby: 05.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2008
Oponenti: Mgr. Iva Frydrychová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK