Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role think-tanků v politickém systému ČR. Případová studie ideového a akademického think-tanku CEP a Europeum...
Název práce v češtině: Role think-tanků v politickém systému ČR. Případová studie ideového
a akademického think-tanku CEP a Europeum...
Název v anglickém jazyce: The Role of Think-tanks in the Political System of the Czech Republic.
Case Study od Ideological and Academic Think-tank CEP and Europeum...
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 03.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2007
Oponenti: Ing. Petr Vymětal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK