Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza Mistrovství světa v nohejbale trojic z hlediska laterality
Název práce v češtině: Analýza Mistrovství světa v nohejbale trojic z hlediska laterality
Název v anglickém jazyce: The Analysis of the Triad Football Tennis Championship Focused on Laterality
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2008
Datum zadání: 04.02.2008
Datum a čas obhajoby: 30.04.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2010
Oponenti: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracovat literární rešerše z systematiky nohejbalu
2. Vypracovat literární rešerše k lateralite ve sportu
3. Na základě těchto rešerší zpracovat systém pozorování pro hodnocební dovedností v nohejbale z pohledu laterality hráčů
4. vybrat vhodný soubor sledovaných osob
5. Provést vlastní pozorování a vyhodnotzit výsledky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK