Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti a limity v práci psychologa u adolescentů s poruchami chování v institucích
Název práce v češtině: Možnosti a limity v práci psychologa u adolescentů s poruchami
chování v institucích
Název v anglickém jazyce: Opportunities and limits in psychologist's work
with behaviorally disturbed adolescents in institutions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Procházková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2008
Datum zadání: 28.02.2008
Datum a čas obhajoby: 29.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK