Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahování se k budoucnosti a hodnotová orientace (srovnávání pohledu skautů a jejich rodičů)
Název práce v češtině: Vztahování se k budoucnosti a hodnotová orientace
(srovnávání pohledu skautů a jejich rodičů)
Název v anglickém jazyce: Relating oneself to the future and value orientation
(comparing perspectives of scouts and their parents)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2008
Datum zadání: 28.02.2008
Datum a čas obhajoby: 29.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jana Procházková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK