Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhrada kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Náhrada kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy of patients indicated to the endoprosthesis of the hip joint.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: MUDr. Marie Břízová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2008
Datum zadání: 15.05.2008
Datum a čas obhajoby: 10.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce F (B01226)
Oponenti: Pavlína Lexová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK