Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Valdenští a Jednota bratrská
Název práce v češtině: Valdenští a Jednota bratrská
Název v anglickém jazyce: Valdens and Unitas Fratrum
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2008
Datum zadání: 01.02.2008
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK