Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dodržování lidských práv v péči o seniory v České republice
Název práce v češtině: Dodržování lidských práv v péči o seniory v České republice
Název v anglickém jazyce: Human Rights Abidance of the Senior Care in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Arnoldová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2008
Datum zadání: 01.02.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Oponenti: PhDr. Salim Murad, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK