Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osecké urbáře 17. století
Název práce v češtině: Osecké urbáře 17. století
Název v anglickém jazyce: The land and duties registers of Osek of the 17th century
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2008
Datum zadání: 01.02.2008
Datum a čas obhajoby: 21.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK