Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vladimír Körner
Název práce v češtině: Vladimír Körner
Název v anglickém jazyce: Vladimír Körner
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Stejskalová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2008
Datum zadání: 13.02.2008
Datum a čas obhajoby: 15.01.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK