Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Šramot smrti: Humus Raula Brandãa a otázky jeho prekladu do slovenčiny
Název práce v jazyce práce (slovenština): Šramot smrti: Humus Raula Brandãa a otázky jeho prekladu do slovenčiny
Název práce v češtině: Šramot smrti: Humus Raula Brandãa a otázky jeho překladu do slovenštiny
Název v anglickém jazyce: The noise of death: Raul Brandão's Humus and the problems of its translation into Slovak
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2008
Datum zadání: 31.01.2008
Datum a čas obhajoby: 29.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Vlasta Dufková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK