Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jan Velvar Diplomat husitské revoluce
Název práce v češtině: Jan Velvar Diplomat husitské revoluce
Název v anglickém jazyce: Jan Velvar A Diplomat of the Hussite Revolution
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2008
Datum zadání: 10.03.2008
Datum a čas obhajoby: 15.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK