Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha časů v literárních narativních textech
Název práce v češtině: Úloha časů v literárních narativních textech
Název v anglickém jazyce: The role of tenses in literary narrative texts
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Loucká, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2008
Datum zadání: 31.01.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK