Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Periferní cirkadiánní hodiny savců, jejich molekulární mechanismus a synchronizace
Název práce v češtině: Periferní cirkadiánní hodiny savců, jejich molekulární mechanismus
a synchronizace
Název v anglickém jazyce: Mammalian circadian clock in peripheral organs, molecular mechanism
and entrainment
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2008
Datum zadání: 31.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK