Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výchovné a vzdělávací systémy z kulturologického hlediska
Název práce v češtině: Výchovné a vzdělávací systémy z kulturologického hlediska
Název v anglickém jazyce: Educational systems from the perspective of theory of culture
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2008
Datum zadání: 31.01.2008
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK