Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza lupanových derivátů s protivirovou aktivitou
Název práce v češtině: Syntéza lupanových derivátů s protivirovou aktivitou
Název v anglickém jazyce: Synthesis of lupane derivatives with antiviral activity
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jan Šarek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 30.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: RNDr. Miroslav Kvasnica, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
pracovat
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK