Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od funkcionalismu k životnímu slohu. Teoretické dílo architekta Karla Honzíka
Název práce v češtině: Od funkcionalismu k životnímu slohu. Teoretické dílo architekta Karla Honzíka
Název v anglickém jazyce: From functionalism to the style for living. Architect Karel Honzík's theory
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 30.01.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jitka Ortová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK