Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivita obcí ve Společném regionálním operačním programu a její příčiny
Název práce v češtině: Aktivita obcí ve Společném regionálním operačním programu a její příčiny
Název v anglickém jazyce: The Activity of Municipalities in Joint Regional Operational Programme and Its Causes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 25.08.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: Mgr. Marek Kupsa
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK