Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Meditace - kontemplace
Název práce v češtině: Meditace - kontemplace
Název v anglickém jazyce: Meditation - contemplation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 06.02.2008
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. ak. mal. Ivan Špirk
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK