Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Produkce biomasy v Česku: významný zdroj energie?
Název práce v češtině: Produkce biomasy v Česku: významný zdroj energie?
Název v anglickém jazyce: The production of biomass in Czechia: relevant energy source?
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 01.02.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2008
Oponenti: RNDr. Jan Pileček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je produkce biomasy v Česku, která zaznamenává rostoucí trend. Cílem práce je zanalyzovat dosavadní stav a především zamyslet se nad budoucími perspektivami produkce biomasy v Česku z hlediska možností využití jakožto alternativního zdroje energie. To vše v kontextu dalších evropských zemí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A theme of the bachelor´s labour is an increasing biomass production in Czechia. The point is an analyse of an existing status and mainly a perspective of biomass production in Czechia in light of a possibilities for an energy use. All of it in a context of the others europien countries.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK