Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vztahu ke kulturnímu dědictví
Název práce v češtině: Rozvíjení klíčových kompetencí žáků
ve vztahu ke kulturnímu dědictví
Název v anglickém jazyce: Development of pupils' key competences in context of cultural heritage
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 30.01.2008
Datum a čas obhajoby: 17.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK