Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mosty
Název práce v češtině: Mosty
Název v anglickém jazyce: Bridges
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2007
Datum zadání: 30.01.2007
Datum a čas obhajoby: 22.01.2008 09:00
Místo konání obhajoby: KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK