Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh příručky pro rodiče zaměřené na integraci dětí s postižením do mateřské školy
Název práce v češtině: Návrh příručky pro rodiče zaměřené na integraci dětí s postižením do mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Project of a parents' handbook focused on integration of affected children into the nursery school
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Vodáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 30.01.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK