Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La narrativa global latinoamericana entre los dos milenios
Název práce v jazyce práce (španělština): La narrativa global latinoamericana entre los dos milenios
Název práce v češtině: Latinskoamerická globální výpravná próza na přelomu tisíciletí
Název v anglickém jazyce: Latin American global narrative at the turn of the millenium
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: španělština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hedvika Vydrová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 30.01.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK