Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využívání přímých přenosů ve zpravodajských pořadech České televize
Název práce v češtině: Využívání přímých přenosů ve zpravodajských pořadech České televize
Název v anglickém jazyce: The Efficiency of live coverage in the news broadcasts of the Czech television
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Šmíd
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2007
Datum zadání: 15.01.2007
Datum a čas obhajoby: 28.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2008
Oponenti: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK