Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanické vlastnosti zemin z pískovny Kolný v třeboňské pánvi
Název práce v češtině: Mechanické vlastnosti zemin z pískovny Kolný v třeboňské pánvi
Název v anglickém jazyce: Mechanical properties of soils of the Kolný sand pit
Klíčová slova: triaxiální zkouška, edometrická zkouška, měření úhlu přirozené sklonitosti, stanovení zrnitosti, stanovení objemové hmotnosti pomocí membránového objemoměru
Klíčová slova anglicky: drained triaxial compression test, oedometric compression test, measurement of the angle of repose, determination of particle size distribution, determination of density in situ
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Boháč, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 06.09.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
bude upřesněno
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK