Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení nejpoužívanějších učebnic italštiny
Název práce v češtině: Zhodnocení nejpoužívanějších učebnic italštiny
Název v anglickém jazyce: Valuation of the most frequent Italian textbooks
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 30.01.2008
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jiří Špaček
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK