Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Maďarská menšinová politika po roce 1990. Samospráva německé národnostní menšiny
Název práce v češtině: Maďarská menšinová politika po roce 1990. Samospráva německé národnostní menšiny
Název v anglickém jazyce: Hugary's minority policy after 1990. Self-government of the German national minority
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 30.01.2008
Datum a čas obhajoby: 22.01.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK