Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza plánování sociálních služeb v královehradeckém kraji
Název práce v češtině: Analýza plánování sociálních služeb v královehradeckém kraji
Název v anglickém jazyce: Analysis of the social services planning in the region Hradec Králové
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2008
Datum zadání: 25.01.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Dalibor Holda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK