Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Granitické pegmatity
Název práce v češtině: Granitické pegmatity
Název v anglickém jazyce: Granitic pegmatites
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení nerostných zdrojů (zrušeno) (31-432)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2008
Datum zadání: 29.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2009
Oponenti: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK