Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace výboje v atmosféře methanu a helia pomocí časově rozlišené spektrometrie s Fourierovou transformací
Název práce v češtině: Charakterizace výboje v atmosféře methanu a helia pomocí časově rozlišené spektrometrie s Fourierovou transformací
Název v anglickém jazyce: Time Resolved Fourier Transform Infrared Spectroscopy of CH4/He discharge
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2008
Datum zadání: 29.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Oponenti: Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá výzkumem pozitivního sloupce doutnavého výboje v atmosféře methanu a helia pomocí časově rozlišené spektrometrie s Fourierovou transformací. K práci byl použit spektrometr Bruker IFS 120 upravený pro získávání časově rozlišených spekter pomocí kontinuálního skenování.
Na základě studia časově rozlišených spekter byla zkoumána molekulární dynamika vznikajících krátce žijících částic (He, C, CH, C2, H2*).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is concerned with research of positive column glow discharge in methane/helium mixture. Time resolved high resolution Fourier transform spectroscopy us used.
Research of transient species (He, C, CH, C2, H2*) dynamics is based on observed time resolved spectra.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK