Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití didaktických her při výuce ruštiny na střední škole
Název práce v češtině: Využití didaktických her při výuce ruštiny na střední škole
Název v anglickém jazyce: Usage of Didactic Games in Russian Language Teaching in a Secondary School
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Folprechtová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2008
Datum zadání: 31.01.2008
Datum a čas obhajoby: 22.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK