Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tetraazamakrocykly na kalix[4]arenovém skeletu a jejich komplexy s lanthanoidy
Název práce v češtině: Tetraazamakrocykly na kalix[4]arenovém skeletu a jejich komplexy s lanthanoidy
Název v anglickém jazyce: Tetraazamacrocycles on calix[4]arene scaflod and their lanthanide complexes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2008
Datum zadání: 29.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK