Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapování změn zástavby s využitím dat DPZ
Název práce v češtině: Mapování změn zástavby s využitím dat DPZ
Název v anglickém jazyce: Mapping of urban sprawl using remote sensing data
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2008
Datum zadání: 28.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout postup mapování změn zástavby (zejména postupování suburbanizace) na základě časové řady družicových snímků a porovnat výsledky tohoto postupu se socio-ekonomickými metodami využívanými například sociálními geografy. Ve spolupráci s nimi budou navrženy třídy pro klasifikaci.
Práce bude dále obsahovat metodiku, jak postupovat při mapování změn zástavby na různých měřítkových úrovních. Cílem je rozlišit, jaká data a informace jsou potřebná pro mapování změn na úrovni národní, regionální a lokální, jak se liší způsob jejich zpracování a jejich výsledky. Budou použity snímky družice Landsat, dále družicové snímky vysokého rozlišení (QuickBird), případně další doplňková data (letecké snímky).
Výsledky práce mohou sloužit zejména sociálním geografům v projektech, kdy je třeba provádět mapování změn zástavby, a to i na různých měřítkových úrovních.
Seznam odborné literatury
LIILLESAND, T.M.; KIEFER, R.W. (1999): Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley & Sons.

RIDD, M. K., HIPPLE J. D.(2006): Manual of Remote Sensing, Vol. 5, Remote Sensing of Human Settlements, ASPRS

ZENG, H. a col. (2005): Linking Urban Field Theory with GIS and Remote Sensing to Detect Signatures of Rapid Urbanization on the Landscape: Toward a New Approach for Characterizing Urban Sprawl. Urban Geography, 26/2005, č. 5, s. 410 ? 434.

RAMADAN, E.; FENG, X.; CHENG, Z. (2004): Satellite remote sensing for urban growth assessment in Shaoxing City, Zhejiang Province. Journal of Zhejiang University SCIENCE. 9/2004, č. 5, s. 1095 ? 1101.

SCHOTTKER, B. a kol. (2004): Monitoring state-wide urban Development using multitemporal, multisensoral Satellite Data covering a 40 Year- Time Span in North Rhine-Westphalia (Germany).
http://www.martin-over.de/2003_SPIE_Schoettker-Over-Braun-Menz-Siegmund_urban-develop-NRW.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK