Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Radon a lidské tělo: Model stanovení dávek při aplikaci radonu
Název práce v češtině: Radon a lidské tělo: Model stanovení dávek při aplikaci radonu
Název v anglickém jazyce: Radon and the human body: Modeling radiation dose within the radon treatment
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení geochemie a mineralogie (zrušeno) (31-431)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2008
Datum zadání: 27.05.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2009
Oponenti: RNDr. Mgr. Radek Procházka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK