Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava radioaktivně značeného galaxolidu a tonalidu
Název práce v češtině: Příprava radioaktivně značeného galaxolidu a tonalidu
Název v anglickém jazyce: The Preparation of Radiolabelled Galaxolide and Tonalide
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2008
Datum zadání: 28.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Oponenti: doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK