Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
L'évolution des relations tchéco-françaises de l'entre-deux-guerres
Název práce v jazyce práce (francouzština): L'évolution des relations tchéco-françaises de l'entre-deux-guerres
Název práce v češtině: Vývoj česko-francouzských vztahů mezi dvěma válkami
Název v anglickém jazyce: Development of the relations between Czecoslovakia and France during the
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2008
Datum zadání: 14.02.2008
Datum a čas obhajoby: 22.01.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Petrová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce popisuje příčiny vzniku frankofilie v Čechách v 19. století a nastiňuje její vývoj až do období po druhé světové válce. Zabýváme se zejména vzájemnou politickou a kulturní spoluprací mezi Československem a Francií v meziválečném období (1918-1938). Zajímá nás, v čem se lišily česko-francouzské vztahy před a po první světové válce. Ptáme se také, jaký byl pro Čechy přínos těchto vztahů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis treats of the historical evolution of the relations between the Czechoslovakia and France with the accent put on the czecho-french diplomatic and cultural cooperation during the interwar period (1918-1938). We try to compare the czecho-french relations before and after the first world war. We also try to answer the question if these relaitons could contribute to the developpement of the czechoslovac first republic and its cultural life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK