Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Použití imunomodulace pro potenciaci chemoterapie polymerními cytostatiky
Název práce v češtině: Použití imunomodulace pro potenciaci chemoterapie polymerními cytostatiky
Název v anglickém jazyce: Cancer treatment with polymer-bound cytostatic drugs and its potentiation through immunomodulation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marek Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2008
Datum zadání: 16.10.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2009
Oponenti: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK