Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Voltametrické stanovení 1-nitropyrenu na bórem dopované diamantové filmové elektrodě
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení 1-nitropyrenu na bórem dopované diamantové filmové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of 1-nitropyrene at boron-doped diamond film electrode
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2008
Datum zadání: 25.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2008
Oponenti: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK