Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Faktory ovlivňující prostorové rozmístění a velikost mravenišť lesních mravenců (Formica rufa group)
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující prostorové rozmístění a velikost mravenišť lesních mravenců (Formica rufa group)
Název v anglickém jazyce: Spatial distribution and nest size of wod ant nest
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2008
Datum zadání: 14.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: Mgr. Michal Holec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK